Search

Mýty a legendy o Kahnemanovom Systéme 1 a 2

Tento článok bude o jednej z najpopulárnejších teórii v behaviorálnych vedách, ktorá sa ako mnohé iné dočkala zjednodušenia a nepochopenia masou.


Systém 1 - popisujúci intuitívne/rýchle, emocionálne a podvedomé procesovanie našej mysle a Systém 2 - popisujúci pomalé, úsilie vyžadujúce, logicko-analytické myslenie, prvýkrát použili v roku 2000 psychológ Keith Stanovich a jeho kolega Richard West. Jednu z najznámejších teórií v behaviorálnych vedách sa však masívne podarilo spopularizovať až Danielovi Kahnemanovi vo svojej knihe „Thinking Fast and Slow“ takmer 10 rokov dozadu, keď táto kniha bola prvýkrát publikovaná. Kahnemanova teória mala slúžiť ako užitočná analógia, ktorá nám mala pomôcť pochopiť zložitý mechanizmus akým sa rozhodujeme, procesujeme informácie a svet okolo seba. V momente keď sa táto teória presunula z akademického sveta do mainstreamu začala sa kriviť a dezinterpretovať nesprávnym spôsobom. Jej jednotlivé časti začali ľudia vytrhávať z kontextu a brať teóriu doslovne – nie ako funkčnú analógiu k zložitému procesu rozhodovania. Toto nanešťastie viedlo k uvažovaniu v binárnom móde typu – buď som v automatickom móde, emotívny a podliehajúci skresleniam (Systém 1) alebo vedomý a racionálny (Systém 2). Práve vďaka tomu, že nám tento model pripadá intuitívne správny a veľmi jednoduchý na pochopenie, sa mu