top of page
Search

Prečo je dôležité byť otvoreným systémom (podcast)

To najľudskejšie v nás je schopnosť pochopiť iných ľudí. O to sa musíme snažiť. Komunikovať s inými tak, aby sme ich neponižovali, nekonzervovali v nich pocit strachu, radikalizácie a nenávisti. Ak si nedáme pozor, budeme sa nielenže správať xenofóbne aj my, ale budeme xenofóbii učiť aj naše deti. Ak chceme niečo v našej spoločnosti zmeniť, práve toto je pre nás výzva aj zodpovednosť zároveň." Olívia v jej koncoročnej reflexii o sile súcitu a premýšľania o vlastnom premýšľaní. Príjemné počúvanie alebo čítanie a veľa odvahy, zdravia a spolupatričnosti v novom roku vám prajeme.
Коментарі


bottom of page
<