Search

Prečo naša spoločnosť potrebuje súcit a ako nás to urobí zdravšími

Pomoc iným, pomoc ľudom v núdzi alebo pri riešení dôležitých spoločenských otázok je základným pilierom zdravej spoločnosti. Prečo by vás to malo zaujímať?


Vedeli ste, že ľudia ktorí dobrovoľníčia z nesebeckých dôvodov žijú dlhšie ako tí, ktorí pomocnú ruku nikomu neposkytli? O dôvod navyše pomáhať ☺ Má to však jeden háčik. Ak pomáhate a vaše dôvody sú čisto sebecké, z tejto činnosti vaše telo benefitovať nebude. Rovnaká činnosť, avšak iná „myšlienka schovaná za myšlienkou“ (motivácia) a práve tá dokáže zmeniť chod nášho organizmu a ovplyvniť naše zdravie i dĺžku nášho života. Prekvapivé, však? Dlhodobá štúdia University of Michigan z Wisconsinu na vzorke vyše 10 tisíc rezidentov skúmala ako často ľudia v priebehu 10 rokov pomáhali a zároveň skúmala dôvody podania pomocnej ruky.

Jedna skupina participantov videla pomoc iným ako dôležitú aktivitu, ktorou môžu pomáhať a uľahčovať život iným, druhá skupina touto pomocou unikala pred vlastnými problémami a táto aktivita im poskytovala vyššiu mienku o sebe samých. Výskumníci potom porovnali obe tieto skupiny ľudí i informácie o ich zdraví, socioekonomickom statuse či užívaní návykových látok. Štúdia preukázala, že dobrovoľníci, ktorí pomáhali z menej sebestredných dôvodov a viac altruistických, mali nižšiu úmrtnosť oproti tým, ktorí nepomáhali vôbec. Avšak dobrovoľníci, ktorí pomáhali z dôvodov zvyšovania osobnej spokojnosti mali takmer rovnakú mieru úmrtnosti ako skupina ľudí, ktorá nedobrovoľníčila vôbec.