Search

Stres - ako ste o ňom pravdepodobne ešte neuvažovali

V modernom svete, ktorý pričasto oceňuje exponenciálny rast, monetárny úspech, utopickú fyzickú dokonalosť, nadmernú spotrebu a vysoké tempo, sa veľakrát cítime ako v zrýchlenom filme. Bežíme maratón, ale strácame nad sebou kontrolu a nestíhame žiť ani sa zhlboka nadýchnuť.


Len zriedkakedy stres neokupuje náš deň a ilúzie, ktoré nám predávajú motivačné knižky o živote bez stresu ako vystrihnuté z brožúriek Strážnej veže, sú v realite bežného dňa len parou z čajníka, po ktorej neostane ani len hmlistý opar. Stres je nevyhnutnou súčasťou ľudské bytia a adaptívnou odozvou nášho nervového systému na výzvy, ktoré prežívame.Z evolučnej perspektívy nám stres pomáhal prežiť v situácii akútneho ohrozenia a