Search

Ako pristupovať ku komunikácii a vzdelávaniu vo firme počas krízy

Prežívame výzvu a zmenu, aká tu ešte nebola. Náhle sme sa museli adaptovať na nový spôsob života, izolácie a práce z domu. Niektoré firmy zamestnancov prepúšťajú, iné hovoria o povinnosti byť tu pre svojich ľudí. Spoločne sa pozrieme to, aký štýl komunikácie zvoliť a aké opatrenia zaviesť, aby sme predišli tým najhorším scenárom. Na otázky od Júlie Mekyňovej odpovedala Olívia Hurbanová.


Ako by mal zamestnávateľ komunikovať krízovú situáciu voči zamestnancom?

Samozrejme pre každého zamestnávateľa je ta situácia iná, firmy sa nachádzajú každá v inej kondícii a podľa toho aj reagujú. Avšak bez ohľadom na finančné zdravie firmy, transparentná, včasná, empatická a pravidelná komunikácia je teraz kľúčová. To absolútne najdôležitejšie je však prejaviť empatiu, pochopenie a nielen informácie odovzdávať, ale aj empaticky načúvať, nielen zamestnancom, ale aj klientom. Ľudia v časom neistoty zvyknú na túto situáciu reagovať buď príliš prehnane alebo naopak situáciu podceňovať a negativitu okolo nej vytesňovať. Úlohou zamestnávateľa je snažiť sa ľudí práve z týchto dvoch rigidných tendencií dostať tým, že im dá nádej a zároveň bude načúvať ich obavám, frustráciám a strachom. Mal by prejaviť pochopenie pre tieto rôznorodé reakcie a snažiť sa tieto úzkosti a strachy ľudí minimalizovať. S takýmto prístupom získavajú ľudia pocit, že sú aktívnou súčasťou tejto zmeny a aj ich hlas môže zaznieť. Nad situáciou získavajú aspoň akú takú mieru kontroly a miera stresu, ktorú prežívajú sa pre nich znižuje. Zároveň ich myseľ, ktorá je zameraná na stratu z toho, o čo prichádzajú alebo môžu prísť, je vhodné presmerovať na potenciálne pozitíva a výzvy vyplývajúce zo situácie. Namiesto pasívnych účastníkov v procese, je teda dôležité spraviť z ľudí kreatívnych tvorcov, ktorí majú čo k situácii povedať, a mô