Search

Brain Branding - Značka v našom mozgu

,,Značka je to, čo vám zostane, keď vám zhorí továreň…“ azda jeden z najznámejších učebnicových výrokov Davida Ogilviho. Dnes už vieme, že značka je určitý model v mysli každého spotrebiteľa vytvorený na základe viacerých kognitívnych procesov ako sú napríklad - vnímanie (ideálne cez každý zmyslový kanál), pozornosť, pamäť, ale i emocionálnych prežitkov a skúseností, ktoré sa ukladajú v spleti miliárd nervových buniek a ešte väčšieho množstva synapsií.


Je možné merať akú silu alebo hodnotu má značka v takomto komplexnom systéme?

Súčasné, bežné metódy zisťovania parametrov značiek majú v marketingovom prieskume svoje opodstatnenie. Aj keď existujú štúdie, ktoré nám ukazujú, že keď sa ľudí pýtajú na ich názory, ich výpovede častokrát nemusia zodpovedať ich reálnej, vedomiu neprístupnej preferencii, pretože vždy podliehajú nejakým skresleniam.


Nemeckí vedci z Mníchovskej univerzity posunuli prístup k získavaniu informácii o značkách v hlavách spotrebiteľov ešte ďalej. Pokúsili sa vytvoriť vôbec prvý test merajúci silu (povedomie) značiek pomocou metódy funkčnej magnetickej rezonancie (fMRI). Tento prístup, tzv. Brain branding sa snaží kombinovať viaceré vedné odbory, aby dokázal analyzovať, ako mozog zbiera a procesuje informácie o značkách.