Search

Dokážeme byť výlučne racionálne bytosti?

Odpoveď znie - NIE. Ak si myslíte, že na vysvetlenie ľudského správania existuje jednoduchá racionálna rovnica a ste presvedčení, že väčšina vašich rozhodnutí je vedomých a racionálnych, a len občas vybočíte z tejto logicko-racionálnej trajektórie, nasledujúce riadky sú venované práve vám. Ak sa domnievate, že vaše myseľ síce podlieha domnienkam a skresleniam, ale je tomu tak len občas – mýlite sa.


Na základe aktuálnych poznatkov neurovied dnes vieme, že naša myseľ s domnienkami, skratkami a kognitívnymi skresleniami pracuje neustále. Tieto mentálne skratky nás kedysi dávno učili rýchlo sa rozhodovať a pomáhali nám prežiť, dnes nás však často vedú k unáhleným záverom a nesprávnym rozhodnutiam i k okliešťovaniu a zmenšovaniu našich empatických kruhov.