Search

Empatia v dobe digitálnej


V roku 2010 University of Michigan priniesla rozsiahlu metaanalýzu, ktorá mapovala zmeny v schopnosti empatizovať u amerických študentov v priebehu 30 rokov a zistila 40 % pokles v tejto schopnosti v priebehu tohto obdobia. Najvýraznejší pokles sa objavil v roku 2000, keď sa digitálne technológie začali nenápadne vkrádať do života študentov. Zároveň ďalšie zmeny v spoločnosti ako nárast narcisizmu a individualizmu sa spájajú s menej prosociálnym správaním a horšími medziľudskými vzťahmi. Aj keď závery tejto štúdie nie sú jednoznačné, otvorili množstvo otázok. Empatia je definovaná prestížnymi svetovými inštiúciami ako schopnosť absolútne kľúčová pre 21. storočie a zároveň kladená na pomyselný piedestál. Ale vedeli ste, že empatia má jednak viacero foriem, a to či ste jej schopný, je závislé okrem iných faktorov do veľkej miery aj od prostredia, v ktorom sa nachádzate?