Search

Prečo je potrebné spochybňovať

Možno sa pýtate, čo je to vlastne pozitívny skepticizmus a prečo má vôbec zmysel mu venovať vašu pozornosť. Žijeme v obrovskej digitálnej dedine, globálne prepojenom svete a dobe informačnej explózie, máme takmer neobmedzený prístup k všakovakým informáciám. Takéto prostredie však kladie veľké nároky na schopnosť vedieť s týmito informáciami pracovať, nielen ich pasívne prijímať. Zo všetkých strán sme zavalení návodmi, všakovakými skratkami, hľadáme rýchle odpovede, no nie sme schopní sa pýtať, a už vôbec sa neučíme klásť dobré otázky.  Pozitívny skepticizmus nevnímame ako negatívny alebo odmietavý postoj, nie je dogmatický ani rigidný a nemá ani nič spoločné s cynizmom. Je to v prvom rade právo na tvorivý myšlienkový nepokoj, právo nepovažovať nič za samozrejmosť, právo na zdržanlivosť pred vyslovením stanoviska, je to právo sa pýtať, právo skúmať a bádať, právo požadovať dôkazy predtým než zaujmeme stanovisko.

<