Search

Rodíme sa rasistami? (podcast)

Naozaj sa xenofóbii a rasizmu len učíme alebo už na svet prichádzame s tendenciou báť sa inakosti? Aj o tom hovorila Olívia v relácii Hosť Andrey Poláčkovej v Rádio Slovensko. (link nižšie)


Vedeli ste, že rasizmus a xenofóbia neškodí len jej obetiam, ale aj aj xenofóbom a rasistom, že spôsobuje chronický stres, dokonca epigenetické zmeny na DNA, ktoré prenášame na naše deti a devastuje naše zdravie? Toto nie je náš názor, to sú fakty - poznatky neurovied špecializujúcej sa na rasizmus a xenofóbiu. Je teda v záujme verejného zdravia, aby sme našu spoločnosť menej rozdeľovali a viac spájali. Kiež by príkladom išli politické špičky i intelektuálne elity.


Čo keby sme namiesto ukazovania prstom, prvoplánového odsúdenia - hľadali prieniky, hlbšie sa nad vecami zamýšľami a namiesto budovania barikád medzi ľuďmi - prejavili viac súcitu a pochopenia. V kontexte súčasnej situácie by sme si to mali uvedomovať ešte viac - rozmýšľajme nad tým, čo vypustíme z úst - ovplyvňujeme tým správanie ľudí. Dehumanizáciou človeka alebo sk