top of page

BRAINERY - Skills of the Future

Evening school where you can learn "Future skills" with award winning lecturer Olívia.

In Brainery we focus on the development of key competences for the future, which teach us to think more comprehensively, think more critically, understand human behaviour and see the world around us in a more tolerant way.

The course content is based on the latest knowledge from the behavioural, social sciences and neurobiology.

 

Brainery takes 10 weeks and consists of 5 modules:

Human decision-making and critical thinking, Emotional and social intelligence, Cognitive distortions in negotiations, Science of persuasion, Creative and adaptive thinking, Conversational intelligence, storytelling and public demeanor.

In addition to interactive lectures there is a variety of exercises, tests, certified games and discussions. A certificate is awarded on successful completion of the course.

Olivia Hurbanova
CHIEF THOUGHT PROVOKER
  • White LinkedIn Icon

Olívia je pozitívna skeptička, lektorka a autorka konceptu Future skills. Vyučuje na Slovensku, v zahraničí i na akademickej pôde. Mozgové závity ponamáhala klientom ako IBM, Lenovo, Dell, IBM, Swiss Re, Allianz, PWC, Amcham a mnoho ďalším.

Za svoje dlhodobé snaženie v oblasti vzdelávania bola vo februári 2019 ovenčená titulom Lektor roka s rekordným počtom 21 nominácií.

Olívia Hurbanová
Lecturer of the year 2018
podcast:
z%C3%8C%C2%8Ceny_v_biznise_edited.png
Olívia teaches:
kisspng-hewlett-packard-logo-lenovo-comp
dell_logo.png
IBM_logo.png
nexteria-new.png
EUBA.png
logo-uniqa.png
allianz_logo.gif
CSOB_logo_with_claim.png
ZSE.png
Brainery

ZRUČNOSTI PRE 21. STOROČIE

Nielen podľa nás, ale aj podľa renomovaných svetových inštitúcií ako Fortune 500 a Institute for the Future, je rozvoj nami zadefinovaných kompetencií kľúčový. V globalizovanom svete plnom informácií nie je najľahšie vedieť si vybrať z množstva informácií tie užitočné a relevantné a navyše ich následne použiť inovatívnym spôsobom. Toto všetko kladie nárok na kritické i adaptívne myslenie a schopnosť správne sa rozhodnúť. V dobe informačnej explózie je potrebné naučiť sa pracovať s kognitívnym zahltením, pozornosťou, pamäťou i stresom. Vyššia úroveň robotizácie, ktorá začína ohrozovať už aj strednú triedu, vytvára tlak na schopnosť absolútne kľúčovú a tou je rozvoj kreatívneho myslenia a inovácií. Vedieť rozmýšľať týmto spôsobom vám samo o sebe úspech nezaručí, musíte sa vedieť aj predať. Tu pomôže schopnosť argumentácie, poznatky z behaviorálnych vied, vaša emocionálna a sociálna inteligencia, ktorú narozdiel od klasickej inteligencie môžete ľahšie rozvíjať. 

Olivia Hurbanova HighBrows
🧠 Brainery - Rozum a cit
HighBrõws

🧠 Brainery - Rozum a cit

The development of competences defined by us is crucial not only in our opinion, but in that of renowned world media like Fortune 500 and the Institute for the Future as well. In a globalised world overloaded with information, how can we identify what is useful and relevant and then maximise its use in an innovative way?  We need to use critical and adaptive thinking to develop the ability to make the best choices.  Faced with an information explosion, we need to learn how to work under cognitive overload and how to deal with issues such as focus, memory and stress.  Increasing robotization is even beginning to threaten  the middle-class, putting pressure on crucial skills: the development of creative thinking and innovation.  These skills alone are no guarantee of success.  The ability to sell yourself, your negotiation skills, your knowledge of behavioural science and your emotional and social intelligence all have a vital role to play.

Nadobudnuté poznatky a skúsenosti vám pomôžu urobiť krok vpred v týchto oblastiach:

HighBrows Humanizmus.png

The acquired skills and experience will help you take a step forward in these areas:

HighBrows Opica

Interpersonal relationships

HR, Marketing a komunikácia

Matej Kucek HighBrows
EDUCATIONAL MODULES

Each of the developed skills has its weight, but only a mutual functional synergy and interlinking these skills will allow you to see and understand the world in its complexity and thus create a true added value for you and your company.

Brainery brain.png

KREATÍVNY MONZÚN

CREATIVE MonSOON

Human decision-making, critical thinking and science of persuasion.

​Čo nás neuroveda učí a kreatívnom myslení a zmene.

BRAINERY OČAMI ŠTUDENTOV

Jana Blstakova.png

"... máloktoré vzdelávacie kurzy sú podložené výsledkami skutočného vedeckého bádania z kvalitných zdrojov a vedeckej literatúry..."

Jana Blštáková, PhD - prodekanka Ekonomickej univerzity v Bratislave

"... there are not such courses which are based on the results of real scientific research from quality sources and scientific literature ..."

Jana Blštáková, PhD - Associate professor, Vice-dean University of Economic in Bratislava

Kristina Mendonca
Radovan Debnar.png

"... Ak sa chcete o sebe a svojich blízkych dozvedieť viac a pozorumieť ich niekedy nepochopiteľnému správaniu, tak Brainery je jasná voľba ;)"

Radovan Debnár - CEO, Learn2Code

Andrea Droscinova

"... If you want to learn more about yourself and your loved ones and observe their sometimes incomprehensible behavior, then Brainery is the right choice;)"

Nataša Rokoszová - Marketing Manager, Sportservis

Natasa Rokoszova.png

"...Olívia je stále najinšpiratívnejšou ženou, akú poznám. :)"

Andrea Droščínová - Business Development Manager, Strossle

BRAINERY

Zručnosti pre 21. storočie

Kedy: víkend 12. 9. - 13. 9. 2020

Čas: sobota 8:00-17:00

        nedeľa 9:00-15:00

Kde: v priestoroch HalmiCaffe v Košiciach na námestí

Cena: 290 €/osoba

(možnosť fakturácie na firmu)

Cena okrem prednášok zahŕňa:

- občerstvenie a 2x obed

- školiace materiály a testy

- certifikované zážitkové hry a simulácie

grownapps.png
Registrácia Vikend

"I recommend the Brainery school to people who want to understand themselves and others a little more. I recommend it to people who are looking for deeper connections and like to think about them. People who want to enrich themselves with new knowledge about human behavior without having to study lengthy scientific books and research, and also for people who will want to know more and more after the program and will finally start studying those scientific books :) After the Brainery program, you will no longer look at the world, relationships, behavior as before, you will look with new eyes, you will have more understanding and what may have angered you so far, you will at least get to a neutral level. In short, it will change you. Olivia and Matej, thank you!"

Lucia Krajcikova

Lucia Krajčíková

Head of Human Resources, BNP Paribas

Brainery robot

Ak máte odvahu, pridajte sa k nám, možno zistíte rovnako ako my,

že viete omnoho menej ako ste predpokladali, ale chápete o čosi viac.

Brainery opica.png
bottom of page